mysqli::dump_debug_info

mysqli_dump_debug_info

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::dump_debug_info -- mysqli_dump_debug_infoDump debugging information into the log

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

bool mysqli::dump_debug_info ( void )

Yordamsal kullanım

bool mysqli_dump_debug_info ( mysqli $link )

This function is designed to be executed by an user with the SUPER privilege and is used to dump debugging information into the log for the MySQL Server relating to the connection.

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top