PHP 5.6.38 Released

Alt İsim Alanlarının Bildirilmesi

Dizinler ve dosyalardaki gibi PHP isim alanı isimleri arasında da bir hiyeraraşi belirtmek mümkündür. Bu bakımdan, bir isim alanı başka isim alanlarının altında tanımlanabilir:

Örnek 1 - Tek bir isim alanının hiyerarşik bildirimi

<?php
namespace Projem\Alt\Seviye;

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }

?>
Yukarıdaki örnekte, Projem\Alt\Seviye\BAĞLANTI_TAMAM sabiti, Projem\Alt\Seviye\Bağlantı sınıfı ve Projem\Alt\Seviye\bağlan işlevi oluşturulmaktadır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top