PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/sphinx.

If the ./configure script generated by phpize is having trouble finding the libsphinxclient files (for example, it was installed into a custom prefix directory), use ./configure --with-sphinx=$PREFIX, where $PREFIX is installation prefix of libsphinxclient.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top