Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Wykaz i klasyfikacja rozszerzeń

Spis treści

Ten dodatek klasyfikuje za pomocą kilku kryteriów ponad 150 rozszerzeń udokumentowanych w podręczniku PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top